Thursday, October 12, 2017

Perihal Sbctogelcom

sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya Bartana badha'om ko heraphera garna ko lagi: Kalinga (nahim badha'i'eko), eka kheladi le unako pachi ko lagi pani adhika anukula bartana badha'om la'i kala garna ko lagi kunai pani virodha ko pesakasa gardacha. Udaharanako lagi, yadi eka kheladisamga ekadama baliyo hata cha bhane, eka sucaru kalale pachadi nirmana garna, pachiko obharakaila va pani badhnaka lagi virodhiharula'i protsahana dina sakcha. Visesa rupama simita khelaharuma, pahile beltinga ra'undama bartana nirmana garna pratidvandviharule pachilla damtaharuma bhavisya sartaharu kala garna sakchan kinabhane uniharule prapta hune bartanako badhaharuko karanale. Pachi belta ra'undama blapha seta apa garna: Kahilekamhi aghillo belta ra'undama kala gardai pachi, pachillo ra'unda ra'undama blapha (va ardha-blapha) seta garna sakincha. Udaharanako lagi, baliyo prarambhika hatasamga eka kheladi sasto rupama phlapa hernako lagi utha'una ko lagi kala garna sakcha. Tyo phlapale kheladila'i labha purya'una sakdaina, tara pleyarale ajhai dherai"bahiskara" huna sakcha (eka baliyo hata bana'una sakne kardaharu chodidine kardaharu), va bhittama slima bha'e tapani tiniharu phalama garna prayasa garna sakdachan.

Utha'umdai, yo paridrsya eka kheladi jastai pratidvandvima dekha pardacha jasale kamajora rupama prarambhika hatako satha"limped" ma cha, tara pachi phlapa pachi eka baliyo bana'eko va rekhacitra hata cha. "Lamo-bala blaphinga" ko lagi bharkharaiko anala'ina sabda asthayi cha. Antarala avadharanale bata'umcha ki kheladile pahile nai kholi'eko (va uca'i'eko) ko birud'dha kheladiko lagi ramro hatako avasyakata pardacha. Bhyata avadharanale pratibimbita gardacha ki khelad'̔iharule an'ya khelad'̔iharusamga takara'unu parne chanauta garna cahanuhuncha jasale pahile nai sanketa jana'eko cha, ra tyo matra bolne ko lagi ekamatra tarika ho jasale (sarvottama hatabata) kholdacha, tara yadi tapa'imka pratidvandviharu gunaso pani chito pani jitna sakcha. Antarala prabhava sanga sambandhita, syandavica prabhavale bhancha ki eka kheladile pachi lagnu parne belama eka battima basna baliyo hata cahincha. Kinaki kheladila'i thaha chaina kina katipaya virodhiharule bartanama sanlagna hunechan va ki usale puna: Udana purya'unu parcha bhane, uniharula'i uniharuko prabhavakari bartana badhaharu vastavama ke hun bhanera thaha chaina. sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya

No comments:

Post a Comment